ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٠  کلمات کلیدی:

۱. «هویت ملی ایرانی در گسترۀ تاریخ»، نوشتۀ دکتر حمید احمدی، فصلنامۀ مطالعات ملی، سال چهارم، شماره ۱، ۱۳۸۲، صص ۴۵-۹ (دانلود)

۲. «ترکیب قومی قفقاز»، نوشتۀ دکتر حبیب برجیان، فصلنامۀ ایران‌شناخت، پاییز ۱۳۷۷، شماره ۱۰، صص ۲۴۱-۲۰۶ (دانلود)

۳. «اران»، نوشتۀ دکتر عنایت‌الله رضا، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۷، ج ۷، صص ۴۲۴-۴۲۱ (دانلود)

 ۴. «کاربرد کلمات عربی همراه با عناصر فارسی در زبان ترکی»، نوشتۀ امرالله ایشلر، فصلنامۀ نامۀ فرهنگستان، تابستان ۱۳۸۲، شماره ۲۱، صص ۲۴۱-۲۱۹ (دانلود)

 ۵. «پیوندهای فرهنگی ایرانیان و ارمنیان»، نوشتۀ احمد نوری‌زاده، اطلاعات حکمت و معرفت، سال پنجم، مرداد ۱۳۸۹، شماره ۵، صص ۳۶-۳۵ (دانلود)