نویسنده: ایرانی آذری - ۱۳٩۳/٧/۱٩

* «زبان آذری»؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامی؛ تهران، 1383، جلد اول، صص 262-259 (دانلود)