برای بهره‌مندی همه‌ی پژوهشگران و علاقه‌مندانِ تاریخ و فرهنگ ایران، به ویژه شمال غرب آن، آذربایجان، مجموعه‌ای از کتاب‌ها و مقالات سودمندِ مرتبط و گاه نایاب را به تدریج و در این صفحه، جهت دانلود (تماماً به صورت اسکن شده و برابر اصل)، ارائه می‌کنم.

* تاریخ تبار و زبان مردم آذربایجان؛ نوشته‌ی غلامرضا انصاف‌پور؛ تهران: 1377 (دانلود)

/ 0 نظر / 62 بازدید